DDV
 
INFO
FUNCTIES
DATA

Welkom op het dataportaal van MEP duinen

In het kader van compensatie naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is het gebied Kappitelduinen heringericht. Al een aantal jaren worden metingen uitgevoerd om de ontwikkelingen van het gebied te monitoren. Deze gegevens worden verzameld in een repository (opslag met versiebeheer). Deze interactieve viewer toont een selectie van opgewerkte gegevens/informatie die in de loop de tijd verzameld is.

Er zijn diverse tabbladen te zien. De hoofdtabbladen zijn INFO, FUNCTIES en DATA.

 • INFO heeft diverse informatieve tabbladen (intro, door (beschrijving van het consortium), data (welke data is er en hoe is deze beschikbaar), disclaimer)
 • FUNCTIES (diverse functies zijn beschikbaar om interactief met de data te werken)
 • DATA (lijst van gegevens die zichtbaar gemaakt kunnen worden)

Meer informatie is te verkrijgen via Deltares Helpdesk Data


Spanjaardsduin richting noorden

Project consortium

Het onderzoek aan MEP duinen is uitgevoerd door een consortium wat hieronder wordt gepresenteerd:

Deltares
Arens
Artesia
Artesia
Zuid Hollands Landschap
Hoogheemraadschap van Delfland

Het portaal

Het portaal heeft diverse doeleinden:

 • data visualisatie en beschikbaar maken
 • additionele functies voor beter inzicht in de aangeboden gegevens
 • informatievoorziening

De data

Het MEP duinen dataportaal geeft de mogelijkheid om opgewerkte data te bekijken. Een deel van de data is tevens te bevragen. Deze bevragingen zijn te vinden in het tabblad functies.

De functies

De functies maken het mogelijk om bijvoorbeeld dwarsdoorsneden te maken van de beschikbare hoogtegegevens. Een 3d beeld te genereren tot zelfs een gedeeltelijke animatie met de hoogte gegevens. De functie grondwater plot geeft het de mogelijkheid om een tijdreeks van de grondwaterstande voor een bepaalde periode op te vragen en te bekijken.

informatievoorziening

Het portaal heeft eveneens tot doel gebruikers van zoveel als mogelijk informatie te voorzien. Dat begint met de hier getoonde tabbladen, maar er zijn ook een aantal belangrijke documenten beschikbaar gemaakt, waaronder jaarraportages en artikelen.

Het MEP duinen project loopt sinds 2009 en heeft diverse jaarverslagen opgeleverd die hieronder beschikbaar zijn gemaakt.

In 2015 is een eerste artikel verschenen in het tijdschrift van de Stichting Duinebehoud over de eerste 5 jaar Spanjaards duin.

Bijdragen aan Coastal Dynamics Conferentie van 2021: Rapportages studenten:

. .

Data

Het portaal MEP Bestaande Duinen laat alleen de meetlocaties zien en in bepaalde gevallen een weergave van de data, ofwel wat is er gemeten en waar.

De data zelf is beschikbaar via geoserver. Geoserver biedt naast de data diverse mogelijkheden waaronder filteren op steekwoorden. Geoserver levert zogenaamde OGC services welke uitstekend te gebruiken zijn in diverse GIS programma's. Gebruik de voorvertoning (layer preview) om met Geoserver aan de slag te gaan. Het gebruik van geoserver maakt het mogelijk om de data in te lezen in GIS software die OGC standaarden ondersteund. Dat zijn in ieder geval ArcMAP en QGIS.

Achter iedere databron die is ontsloten zijn 3 knoppen beschikbaar:

 1. Een knop met een oog. Deze knop dient om lagen uit en aan te zetten
 2. Een knop met een lijst. Deze knop maakt het mogelijk om een actieve legenda uit te zetten en de legenda van de laag die is geselecteerd aan te zetten
 3. Een knop met een pijl omlaag. Deze knop maakt het mogelijk om data direct te downloaden. Hiermee is het mogelijk om potentieel grote datasets te downloaden.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om de data te animeren. Hierbij licht de play knop links onderin op. Door op de play knop te drukken worden de gegevens in de tijd zichtbaar op de kaart.

Meer informatie is te verkrijgen via Deltares Helpdesk Data

MEP Duinen dataportaal disclaimer

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend en het gebruik van de website en de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Noch Deltares, noch andere partijen bij MEP Duinen, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Noch Deltares noch andere partijen betrokken bij MEP Duinen kunnen garanderen dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren. De website kan te allen tijde worden gewijzigd door Deltares. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

{{ description.title }}

{{ description.abstract }}

 • Drop a file.

  file: {{ fileinfo[input.identifier]['name'] }}
  size: {{ fileinfo[input.identifier]['size'] }} bytes
  type: {{ fileinfo[input.identifier]['type'] }}

                                {{ inputs }}
                              

{{error.code}}

{{error.text}}

search