DDV
 
INFO
FUNCTIONS
DATA

Welkom op het dataportaal van MEP bestaande duinen

In het kader van compensatie naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is het gebied Kappitelduinen heringericht. Al een aantal jaren worden metingen uitgevoerd om de ontwikkelingen van het gebied te monitoren. Deze gegevens worden op een versie beheerde opslag verzameld in afwachting van verdere opwerking van deze gegevens tot producten/informatie voor eindgebruikers. Deels gaat het hier om gegevens die zijn verzameld in de afgelopen jaren en deels gaat het om gegevens die nog verzameld moeten worden in de komende jaren.

Meer informatie is te verkrijgen via Deltares Helpdesk DataProject consortium

Het onderzoek aan MEP Bestaande duinen is uitgevoerd door een consortium wat hieronder wordt gepresenteerd:

Deltares
Arens
Artesia
Artesia
Zuid Hollands Landschap
Hoogheemraadschap van Delfland

Het portaal

Het MEP duinen dataportaal geeft de mogelijkheid om opgewerkte data te bekijken. Een deel van de data is tevens te bevragen. Deze bevragingen zijn te vinden in het tabblad functies.

Het portaal heeft eveneens tot doel een aantal belangrijke document beschikbaar te maken, waaronder jaarraportages en artikelen.

Het MEP duinen project loopt sinds 2009 en heeft diverse jaarverslagen opgeleverd die hieronder beschikbaar zijn gemaakt.

In 2015 is een eerste artikel verschenen in het tijdschrift van de Stichting Duinebehoud over de eerste 5 jaar Spanjaards duin.

Meer informatie is te verkrijgen via Deltares Helpdesk Data

Data

Het portaal MEP Bestaande Duinen laat alleen de meetlocaties zien en in bepaalde gevallen een weergave van de data, ofwel wat is er gemeten en waar.

De data zelf is beschikbaar via geoserver. Geoserver biedt naast de data diverse mogelijkheden waaronder filteren op steekwoorden. Geoserver levert zogenaamde OGC services welke uitstekend te gebruiken zijn in diverse GIS programmas.

Meer informatie is te verkrijgen via Deltares Helpdesk Data

MEP Duinen dataportaal disclaimer

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend en het gebruik van de website en de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Noch Deltares, noch andere partijen bij MEP Duinen, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiŽle schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Noch Deltares noch andere partijen betrokken bij MEP Duine kunnen garanderen dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren. De website kan te allen tijde worden gewijzigd door Deltares. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

{{ description.title }}

{{ description.abstract }}

 • Drop a file.

  file: {{ fileinfo[input.identifier]['name'] }}
  size: {{ fileinfo[input.identifier]['size'] }} bytes
  type: {{ fileinfo[input.identifier]['type'] }}

                                {{ inputs }}
                              

{{error.code}}

{{error.text}}

search